Piesakies informatīvajiem semināriem

Sabiedrības integrācijas fonds izsludinājis divus atklātus projektu konkursus programmā "Mazākumtautību un latviešu jauniešu sadarbības programma"; programmā "Atbalsts medijiem sabiedriski nozīmīga satura veidošanai latviešu valodā diasporai, mazākumtautībām un personām ar invaliditāti". Informatīvie semināri notiks: Programmā "Mazākumtautību un latviešu...

Lasīt vairāk
APMEKLĒ vasaras nometnes!

Daugavpilī, vasaras mēnešos darbosies bērnu un jauniešu vasaras nometnes. Sporta un jaunatnes departamenta Jaunatnes nodaļa organizē 18 nometnes, kur varēs atpūsties 890 bērni. Bērni un jaunieši, vecumā no 6 - 15 gadiem, tiek aicināti atpūsties mūsu aizraujošajās vasaras nometnēs no 4.jūnija līdz 25. augustam. Ar nometņu sarakstu varat apskatīt šeit:...

Lasīt vairāk
Apmācības jaunatnes darbiniekiem!

Eiropas Savienības Padome informē jaunatnes darbiniekus par aicinājumu pieteikties jaunajā apmācību kursā "Enter". Tajā varēs iegūt zināšanas, kas izglītos cīņā pret diskrimināciju, atstumtību un vardarbību, sadarbībā ar vietējām pašvaldībām. Ilgtermiņa apmācību kurss ietver 2 seminārus, on-line (tiešsaistes) mācīšanos, projektu izstrādi un mentoringu kā tā...

Lasīt vairāk
PIESAKI SAVU SKOLU vai JAUNIEŠU CENTRU un piedalies jauniešu iniciatīvā “Vēlies vēlēt”

Biedrība “Latvijas Jaunatnes padome” turpina īstenot iniciatīvu “Vēlies vēlēt” ar mērķi veicināt jauniešu informētības līmeņa par vēlēšanu sistēmu Latvijā paaugstināšanu, veicināt jauniešu līdzdalību vēlēšanās, lai perspektīvā novada, valsts un Eiropas līmenī tiktu pieņemti tādi lēmumi, kas ir atbilstoši jauniešu interesēm. LJP ir iecerējusi...

Lasīt vairāk