Studenti un jaunie profesionāļi aicināti pieteikties dalībai Āzijas un Eiropas fonda (ASEF) 21. Vasaras Universitātē „Jaunieši ar īpašām vajadzībām: veidojot iekļaujošas ASEM sabiedrības“

Studenti un jaunie profesionāļi aicināti pieteikties dalībai Āzijas un Eiropas fonda (ASEF) 21. Vasaras Universitātē „Jaunieši ar īpašām vajadzībām: veidojot iekļaujošas ASEM sabiedrības“(“Youth with Disabilities: Shaping Inclusive ASEM Societies”) (ASEFSU21). Pieteikšanās [ārēja saite]: līdz 2017.gada 10.decembrim.

ASEFSU21, sniedzot ieguldījumu jauniešu starpkultūru dialogam un mobilitātei Āzijas un Eiropas sanāksmes (ASEM) valstīs, organizē ASEF no 27.janvāra līdz 10.februārim Austrālijā (Melburnā) un Jaunzēlandē (Kraistčērčā) ASEF Jauno līderu programmas (ASEF’s Young Leaders Programme) ietvaros.

Piedaloties ASEFSU21, jūs divas nedēļas pievienosieties studentu ar dažādām spējām un jauno profesionāļu grupai no visām 51 ASEM valstīm. Papildu nozīmīgai starptautiskai un starpkultūru pieredzei jums tiks dota iespēja sniegt ieguldījumu un palīdzēt aktuālu problēmu, ar kurām saskaras ASEM jaunieši ar īpašām vajadzībām, risināšanā.

Programma Austrālijā ietvers mācības, seminārus, lekcijas un mācību braucienus, lai attīstītu jūsu izpratni par projektā iekļautajām tēmām. Savukārt Jaunzēlandē uzsvars būs praktisku darbošanos, jo jums tiek dota iespēja piedāvāt risinājumus problēmu, ar kurām pašlaik saskaras jaunieši ar īpašām vajadzībām, risināšanai. Projekta partneri apbalvos labākos piedāvātos risinājumus, un tie kā priekšlikumi tiks iesniegti ASEM politikas veidotājiem.

Dalībai ASEFSU21 var pieteikties jaunieši vecumā no 21 līdz 30 gadiem ar ļoti labām angļu valodas zināšanām.

ASEF Vasaras Universitāte ir ilgstošs projekts, ko vada ASEF kopš 1998.gada. Tas ir divu nedēļu ilgs ikgadējs projekts ar mērķi veicināt starpkultūru tīklus starp jauniešiem no ASEM dalībvalstīm.

Dalīties: