Konkurss
Dalīties:
Share icon

Aicinājums pieteikties dalībai atklātajā konkursā „Pretendentu atlase dalībai Jaunatnes konsultatīvajā padomē”

Jaunatnes konsultatīvā padome

Lai veicinātu saskaņotas jaunatnes politikas izstrādi un īstenošanu, kā arī veicinātu jauniešu līdzdalību lēmumu pieņemšanā un sabiedriskajā dzīvē, saskaņā ar Ministru kabineta 2014.gada 26.maija noteikumu Nr.265 „Jaunatnes konsultatīvās padomes nolikums” 7.punktu Izglītības un zinātnes ministrija izsludina atklāto konkursu „Pretendentu atlase dalībai Jaunatnes konsultatīvajā padomē”. Konkursā tiek aicinātas piedalīties visas Jaunatnes organizāciju sarakstā ierakstītās biedrības.

Konkursa mērķis ir izvēlēties 12 jaunatnes organizāciju pārstāvjus, kas tiks iekļauti Jaunatnes konsultatīvās padomes sastāvā.

  1. četrus jaunatnes organizāciju, kas ierakstītas jaunatnes organizāciju sarakstā un kuru kopējais biedru skaits nav mazāks par 200, pārstāvjus;
  2. astoņus jaunatnes organizāciju, kas ierakstītas jaunatnes organizāciju sarakstā un kuru kopējais biedru skaits ir mazāks par 200, pārstāvjus.

Dalībai konkursā pieteikuma iesniedzējam jāiesniedz pieteikuma veidlapa saskaņā ar nolikuma 1.pielikumu un apliecinājums par organizācijas biedru skaitu. Minētos dokumentus iesniedz papīra formā vai elektroniska dokumenta veidā, tos sagatavojot atbilstoši normatīvajiem aktiem par dokumentu noformēšanu.

Pieteikums jāiesniedz līdz 2019.gada 20.decembrim, Izglītības un zinātnes ministrijā – Vaļņu ielā 2, Rīgā, LV-1050, iesniedzot personīgi, pasta sūtījumā vai nosūtot kā elektronisku dokumentu. Ja pieteikums sagatavots kā elektronisks dokuments, to nosūta uz elektronisko adresi: jaunatneslietas@izm.gov.lv

 

Konkursa nolikums

Pieteikuma veidlapa

Atpakaļ
Piesakies jaunumiem
The subscriber's email address.

IESAISTIES.

APMEKLĒ.

PASTĀSTI.

Valsts jaunatnes programma Izglītības un zinātnes ministrija

LR Izglītības un zinātnes ministrija
Politikas iniciatīvu un attīstības departaments
Vaļņu iela 2, Rīga, LV-1050
jaunatneslietas@izm.gov.lv

SOFTIKOM