Izsludināts konkurss „Pretendentu atlase dalībai jaunatnes lietu speciālistu mācībās”

Saskaņā ar Jaunatnes likuma 5.panta ceturto daļu, ja pašvaldībā darbu ar jaunatni nodrošina jaunatnes lietu speciālists, viņš ir apmācāms Ministru kabineta noteikumu Nr. 1047 "Jaunatnes lietu speciālistu apmācības kārtība" noteiktajā kārtībā.

Tādēļ aicinām atsaukties un pieteikties tās personas, kas veic jaunatnes lietu speciālistu pienākumus pašvaldībā.

Pieteikumu dalībai jaunatnes lietu speciālistu mācībās var iesniegt persona, kas strādā pašvaldībā par jaunatnes lietu speciālistu un nav iepriekš apguvis šo mācību programmu. Lai pateiktos konkursam pretendentam jāiesniedz pieteikuma veidlapa (nolikuma 1.pielikums), iegūto izglītības dokumentu un amata apraksta vai darba līgumu kopijas, nosūtot iepriekš minētos dokumentus uz elektroniskā pasta adresi: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. ar norādi  “Pretendentu atlase dalībai jaunatnes lietu speciālistu mācībās”.

Pieteikuma iesniegšanas termiņš ir 2018.gada 16.februāris.

Kontaktpersona – Politikas iniciatīvu un attīstības departamenta eksperte Alma Brinkmane, tālrunis 67047952, e-pasts: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. .

Ar konkursa nolikumu var iepazīties portālā www.jaunatneslietas.lv un  ministrijas timekļa vietnē www.izm.gov.lv.​

Share: