Jaunatnes politika pašvaldībās

 SHEMA3-mazsViena no pašvaldības funkcijām ir darba ar jaunatni plānošana un īstenošana. Saskaņā ar Jaunatnes likumu pašvaldības plāno vietējo darbu ar jaunatni, izstrādājot pašvaldības jaunatnes politikas plānošanas dokumentus (piemēram, darba ar jaunatni stratēģija). Būtiski, ka arī vietējie jaunieši līdzdarbojas šāda dokumenta izstrādē, iesakot savas idejas pašvaldības jaunatnes politikas vīzijai, prioritātēm vai uzdevumiem, kas ilgtermiņā pa tiešo ietekmēs jauniešu ikdienu un viņu aktivitātes pašvaldībā.

Ja esi jauns un aktīvs, noteikti ielūkojies arī savas pašvaldības mājas lapā un noskaidro, kā vari līdzdarboties. Vērts pievērst uzmanību, vai pašvaldības mājas lapā ir izveidota sadaļa arī jauniešiem, kas pēdējo gadu laikā vairs nav retums daudzu pašvaldību mājas lapās.

Ja neesi vēl atradis interesējošās atbildes, tad ir iespēja arī sazināties ar kompetentām personām. Katra pašvaldība veido savu darba ar jaunatni institucionālo sistēmu, nosakot atbildīgo institūciju vai atbildīgos darbiniekus darba ar jaunatni īstenošanai. Pašvaldībās strādā jaunatnes lietu speciālisti, darbojas jauniešu centri, jaunatnes lietu konsultatīvās komisijas un/vai jauniešu domes.

Lai veicinātu kvalitatīvu plānošanas dokumentu izstrādi, kā arī atvieglotu pašvaldību darbu, ir izstrādāti vairāki palīginstrumenti darba ar jaunatni sistēmas attīstības plānošanai pašvaldībās:

  • 2008.gadā tika izstrādāti metodiskie ieteikumi „Vispārējie rādītāji darba ar jaunatni vērtēšanai pašvaldībās". Tos pašvaldība var izmantot, lai izvērtētu esošo situāciju darbā ar jaunatni, identificētu jomas darba ar jaunatni īstenošanā, kurās nepieciešams veikt uzlabojumus, kā arī pilnveidotu mērķtiecīga darba ar jaunatni īstenošanu.

Lai sniegtu ieskatu kāda veida prioritātes darbā ar jaunatni izvirza pašvaldības, esam apkopojuši dažādu pašvaldību plānošanas dokumentus jaunatnes politikas nozarē:

 

 

 

 

Dalīties: