Jaunatnes politikas prioritātes

Latvijas nacionālās prioritātes jaunatnes jomā:

Jauniešu izglītība un apmācība; Jauniešu sociālā iekļaušana;Jauniešu līdzdalība; Jauniešu nodarbinātība un uzņēmējdarbība, uzņēmīgums; Jauniešu veselība un labklājība.

SHEMA2-01mazs

 

Eiropas Savienības prioritātes jaunatnes jomā:

  • Radīt vairāk un vienlīdzīgākas iespējas jauniešiem izglītībā un darba tirgū;
  • Veicināt aktīvu pilsonisko apziņu, sociālo iekļaušanu un solidaritāti jauniem cilvēkiem.

Galvenās darbības jomas  - izglītība un apmācība, nodarbinātība un uzņēmējdarbība, veselības aizsardzība un labklājība, līdzdalība, brīvprātīgais darbs, sociālā iekļaušana, jaunatne un pasaule, kā arī  jaunrade un kultūra.

Vairāk: 2009.gada 27.aprīlī apstiprinātā stratēģijā „Eiropas Savienības jaunatnes stratēģija – ieguldīt jaunatnē, iesaistīt jauniešus", kas aptver dažādas jaunatnes politikas jomas, kuras ietekmē jauniešu ikdienas dzīvi. Stratēģijas mērķis ir radīt vidi Eiropas Savienības dalībvalstu jauniešiem, lai tie varētu uzlabot prasmes, īstenot savu potenciālu, strādāt un aktīvi piedalīties sabiedrībā.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dalīties: