Aicinām uz interaktīvu diskusiju “Erasmus+” programma - iespēja ikvienam jaunietim

Lai popularizētu “Erasmus+” programmu kā atvērtu un pieejamu visiem jauniešiem, kā arī apzinātu šķēršļus un izaicinājumus, kas kavē jauniešus ar ierobežotām iespējām vairāk iesaistīties programmā, Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra un Valsts izglītības attīstības aģentūra organizē interaktīvu paneļdiskusiju.

Diskusijas ietvaros tiks apzināti viedokļi no jomas ekspertiem un tiem, kas piedalījušies programmā, kā arī uzklausīti ieteikumi ceļā uz pieejamāku “Erasmus+” programmu.

Interaktīvās diskusijas “Erasmus+ programma – iespēja ikvienam jaunietim” norises datums un vieta: 2017. gada 27. novembris, Eiropas Savienības māja, Aspazijas bulvārī 28, 2.stāvā, Rīgā.

Norises laiks: no plkst. 11:00 līdz plkst.14:00.

Mērķa grupa: organizācijas un institūcijas, kurām ir pieredze projektu īstenošanā “Erasmus+” programmā.

Darba programma:

10:30-11:00

Reģistrēšanās

11:00-11:10

Pasākuma atklāšanas uzruna, Izglītības un zinātnes ministrijas pārstāvis

11:10-11:20

“Erasmus+” programma kā iespēja visiem jauniešiem, N.Gudakovska, diskusijas moderatore

11:20-11:50

Pieredzes stāsti no “Erasmus+” programmas īstenotājiem. Nevalstiskā organizācija “Radi Vidi Pats” (Staņislavs Babins) un “Erasmus+” apmaiņas students

11:50-12:10

Kafijas pauze

12:10-13:45

Interaktīva paneļdiskusija

Dalībnieki: Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra (Starptautiskās sadarbības un atbalsta daļas vadītāja Vladislava Šķēle), Valsts izglītības attīstības aģentūra (ES izglītības programmu departamenta direktore Dārta Darbiņa), Biedrība “Radi Vidi Pats” (Staņislavs Babins), “Erasmus+” apmaiņas students.

Tēmas:

Jaunieši ar ierobežotām iespējām un viņu personiskie šķēršļi.

Organizācijas un to šķēršļi, iekļaujot jauniešus ar ierobežotām iespējām.

Vide un tās radītie šķēršļi.

Risinājumi.

13:45-14:00

Noslēgums

Pieteikšanās diskusijai līdz 22. novembra pusnaktij tiešsaistē: https://goo.gl/forms/5tIAz18Yzepe0o1x2. Nākamajā dienā  (23. novembra) uz anketā norādītajām elektroniskā pasta vēstulēm nosūtīsim apstiprinājumu dalībai diskusijā. Ņemot vērā, ka vietu skaits pasākumā ir ierobežots, aicinām pieteikties savlaicīgi.

Papildu informācija:

Vladislava Šķēle, Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras,

Starptautiskās sadarbības un atbalsta daļas vadītāja

E-pasts: vladislava.skele[at]jaunatne.gov.lv

Dalīties: