Līdzdalības veidi

Formālie līdzdalības veidi (nostiprināti tiesību aktos un kurus organizē valsts vai pašvaldības institūcijas):

• skolēnu vai studentu pašpārvalde
• jauniešu dome
• konsultatīvā padome/komisija
• jauniešu forums
• strukturētais dialogs
• dalība vēlēšanās un referendumos
• brīvprātīgo darbs
• dalība politiķu sēdēs
• dalība nevalstiskajās organizācijas (piemēram, jaunatnes organizācija)


Izglītības un zinātnes ministrija nodrošina jauniešu līdzdalību lēmumu pieņemšanā, izmantojot šādus nacionāla mēroga līdzdalības mehānismus.

Neformālie līdzdalības veidi (neformāls dialogs ar lēmuma pieņēmējiem un sabiedrību):

• neformālas tikšanās ar politiķiem (piemēram, "kafija ar politiķiem")
• foto, video, teātra un cita radošo metožu izmantošana viedokļa paušanā
• viedokļu paušana, izmantojot sociālos medijus
• publiskas akcijas un kampaņas


Avots: rokasgrāmata bērnu un jauniešu līdzdalības veicinātājiem "Mums ir ko teikt", www.nextyouth.org

 Kā viens no līdzdalības mehānismiem uzskatāms strukturētais dialogs. 

 

Pamatojoties uz Eiropas Savienības Padomes 2009.gada 27.novembra rezolūciju par atjauninātu regulējumu Eiropas sadarbībai jaunatnes jomā (2010 - 2018), kā arī saskaņā ar Jaunatnes politikas pamatnostādnēm 2009.-2018.gadam tika izveidota atsevišķa nacionālā darba grupa Eiropas Savienības strukturētā dialoga īstenošanai.

Darba grupas galvenie uzdevumi:

1) koordinēt Eiropas Savienības strukturētā dialoga procesa ieviešanu nacionālajā līmenī;
2) iesaistīt jauniešus strukturētā dialoga konsultāciju procesā un noskaidrot viņu viedokli par attiecīgo „trio" prezidentūru Eiropas Savienības Padomē izvirzītajām prioritātēm, izmantojot strukturētā dialoga noteikto metodiku;
3) sagatavot rekomendācijas nacionālajam ziņojumam par strukturētā dialoga procesu un rezultātiem attiecīgās „trio" prezidentūras Eiropas Savienības Padomē ietvaros.

2016.gada janvārī uzsākās jaunas ES Padomes prezidentūras „trio" Nīderlande-Slovākija-Malta

Nīderlande  (2016.gada pirmais pusgads)

Slovākija (2016.gada otrais pusgads)

Malta (2017.gada pirmais pusgads)

Strukturētā dialoga apspriežu pamatā ir 18 mēnešu darba cikli ar galveno tematisko prioritāti un konkrētiem jautājumiem, kas atbilst Eiropas sadarbības jaunatnes jomā vispārējiem mērķiem. 

 

 

 

Dalīties: