Biedrība “Apes Jauniešu klubs “Sliedes”"

Biedrība “Apes Jauniešu klubs “Sliedes”"

Jaunatnes organizācija

Darbības mērķi ir: Apes pilsētas un pagasta teritorijas jauniešu interešu pārstāvniecība un aizsardzība, īpašu uzmanību pievēršot: jauniešu izglītošanai un aktivizēšanai, jauniešu veselības un sociālā klimata uzlabošanai, jauniešu līdzdalības veicināšanai savas un vienaudžu dzīves kvalitātes uzlabošanā, kvalitatīva brīvā laika organizēšanai un jauniešu sociālās kultūras attīstībai, demokrātiskas, pilsoniskas sabiedrības attīstības veicināšanai, vides jautājumu risināšanai.

Pasta iela 35a, Ape, Apes novads, LV-4337
+371 26547110 , +371 26417369
liene_abolkalne@inbox.lv
daiga.bojare@va.lv
Atpakaļ
Piesakies jaunumiem
The subscriber's email address.

IESAISTIES.

APMEKLĒ.

PASTĀSTI.

Valsts jaunatnes programma Izglītības un zinātnes ministrija

LR Izglītības un zinātnes ministrija
Politikas iniciatīvu un attīstības departaments
Vaļņu iela 2, Rīga, LV-1050
jaunatneslietas@izm.gov.lv

SOFTIKOM