Biedrība “Apes Jauniešu klubs “Sliedes””

Biedrība “Apes Jauniešu klubs “Sliedes””

Jaunatnes organizācija

AJK “Sliedes” darbības mērķi ir: Apes pilsētas un pagasta teritorijas jauniešu interešu pārstāvniecība un aizsardzība, īpašu uzmanību pievēršot: jauniešu izglītošanai un aktivizēšanai, jauniešu veselības un sociālā klimata uzlabošanai, jauniešu līdzdalības veicināšanai savas un vienaudžu dzīves kvalitātes uzlabošanā, kvalitatīva brīvā laika organizēšanai un jauniešu sociālās kultūras attīstībai, demokrātiskas, pilsoniskas sabiedrības attīstības veicināšanai, vides jautājumu risināšanai.

AJK „Sliedes” izveidojusies ļoti laba sadarbība ar Apes novada domi. Tāpat AJK jaunieši aktīvi līdzdarbojas dažādos Apes pilsētas iestāžu organizētos pasākumos – tautas nama, bērnudārza, vidusskolas. Veiksmīga sadarbība ir ar citām Apes nevalstiskajām organizācijām. Izveidojusies arī sadarbība ar citu valstu nevalstiskajām organizācijām, vietējiem uzņēmējiem, aktīviem jauniešu atbalstītājiem.

Esam aktīvi, radoši un līdzdarbojamies pilsētai un novadam nozīmīgos pasākumos!

Mūsu galvenais moto ir darīt lietas, kas pašiem patīk un izdodas, un kas nes labumu pēc iespējas vairāk cilvēkiem.! 

Pasta iela 35a, Ape, Apes novads, LV-4337
+371 26547110 , +371 26417369
liene_abolkalne@inbox.lv
daiga.bojare@va.lv
Atpakaļ
Piesakies jaunumiem
The subscriber's email address.

IESAISTIES.

APMEKLĒ.

PASTĀSTI.

Valsts jaunatnes programma Izglītības un zinātnes ministrija

LR Izglītības un zinātnes ministrija
Politikas iniciatīvu un attīstības departaments
Vaļņu iela 2, Rīga, LV-1050
jaunatneslietas@izm.gov.lv

SOFTIKOM