Biedrība „ARONAS PĪLĀDZIS”

Biedrība „ARONAS PĪLĀDZIS”

Jaunatnes organizācija

Biedrības „ARONAS PĪLĀDZIS” mērķis - pilsoniskās sabiedrības, īpaši bērnu un jauniešu, atbalsta un starppaaudžu sadarbības veicināšana un labvēlīgas vides veidošana, attīstot pozitīvu attieksmi atbilstoši vecumam, interesēm un vajadzībām.

Visās savās aktivitātēs biedrība sekmīgi veicina starppaaudžu sadarbību Aronas pagastā, iesaistot bērnus, jauniešus, pieaugušos un seniorus dažādās aktivitātēs. Biedrība līdz šim sekmīgi realizējusi projektus ar Sorosa fonda Latvija, „Borisa un Ināras Teterevu fonda”, Madonas novada pašvaldības, Lauku atbalsta dienesta finansiālu atbalstu.

Skolas iela 3, Kusa, Aronas pagasts, Madonas novads, LV – 4847
+371 26363415
aronaspiladzis2013@inbox.lv
Atpakaļ
Piesakies jaunumiem
The subscriber's email address.

IESAISTIES.

APMEKLĒ.

PASTĀSTI.

Valsts jaunatnes programma Izglītības un zinātnes ministrija

LR Izglītības un zinātnes ministrija
Politikas iniciatīvu un attīstības departaments
Vaļņu iela 2, Rīga, LV-1050
jaunatneslietas@izm.gov.lv

SOFTIKOM