Dobeles Jaunatnes iniciatīvu un veselības centrs

Dobeles Jaunatnes iniciatīvu un veselības centrs

Jauniešu centrs

DJIVC ir Dobeles novada pašvaldības dibināta interešu izglītības iestāde, kas īsteno personas individuālajām izglītības vajadzībām un vēlmēm atbilstošas interešu izglītības programmas, neformālās izglītības programmas un profesionālās pilnveides programmas, kā arī veic interešu izglītības organizatoriski metodisko un informatīvo darbu.

Papildus iestāde īsteno izglītības atbalsta funkcijas, nodrošinot metodisko, informatīvo un citāda veida intelektuālo atbalstu izglītojamajiem, pedagogiem, izglītojamo vecākiem un izglītības iestādēm.

Mūsu mērķauditorija ir Dobeles novada bērni un jaunieši vecumā no 3 līdz 25 gadiem, viņu vecāki un pedagogi.

Uzdevumi darbā ar jaunatni:

  • Veicināt jauniešu dzīves kvalitātes uzlabošanos, sekmējot jauniešu izglītošanos, īpaši jomās, kas saistītas ar veselīgu dzīvesveidu
  • Sekmēt pašvaldības jauniešu iesaistīšanos vietējā, reģionāla, valsts un starptautiska mēroga pasākumos, projektos un programmās jaunatnes jomā, brīvprātīgajā darbā, attīstot toleranci, izpratni par multikulturālo pasauli
  • Nodrošināt jauniešiem atbalstu karjeras izvēlē, sekmējot patstāvību lēmumu pieņemšanā un karjeras plānošanā
  • Īstenot darbu ar jaunatni, sadarboties ar jauniešu un citām nevalstiskajām organizācijām un izglītojamo pašpārvaldēm
Brīvības iela 23, Dobele
63781055 , 63720282
Atpakaļ
Piesakies jaunumiem
The subscriber's email address.

IESAISTIES.

APMEKLĒ.

PASTĀSTI.

Valsts jaunatnes programma Izglītības un zinātnes ministrija

LR Izglītības un zinātnes ministrija
Politikas iniciatīvu un attīstības departaments
Vaļņu iela 2, Rīga, LV-1050
jaunatneslietas@izm.gov.lv

SOFTIKOM