Jēkabpils Bērnu un jauniešu centrs

Jēkabpils Bērnu un jauniešu centrs

Jauniešu centrs

Iestādes darbības pamatmērķis ir:

  • nodrošināt bērniem un jauniešiem, atbilstoši viņu vecumam un vajadzībām, iespēju attīstīt savas intereses un spējas, saturīgi pavadīt brīvo laiku;

  • piedāvāt metodisko palīdzību Jēkabpils izglītības iestāžu skolotājiem, kuri piedalās interešu izglītības programmu realizēšanā;

  • veicināt bērnu un jauniešu nevalstisko organizāciju sadarbību;

  • atbalstīt jauniešu iniciatīvas un skolu līdzpārvalžu darbību;

  • nodrošināt iespējas radošai pašizpausmei un savas individualitātes izkopšanai;

  • sekmēt pilsoniskās un nacionālās identitātes attīstīšanu;

  • veicināt preventīvo darbu negatīvo tendenču novēršanai jaunatnes vidū;

  • nodrošināt ievirzi karjeras izvēlē;

  • iegūt praktiskam darbam un dzīvei derīgu papildizglītību.

BJC apmeklē bērni un jaunieši vecumā no 1-25 gadiem. 88% no kopējā skaita ir audzēkņi, kuri dzīvo pilsētā, mācās Jēkabpils pilsētas izglītības iestādēs, apmeklē pirmsskolas izglītības iestādes vai ir mājas bērni. 12% audzēkņi, kuri dzīvo un mācās novada pašvaldībās.

BJC darbība balstās uz sadarbību ar VISC, IZM, novadu pašvaldībām, Izglītības pārvaldi, interešu izglītības iestādēm, nevalstiskajām organizācijām, kultūrizglītības iestādēm. Starptautiskā sadarbība ar jauniešu organizācijām un pašvaldībām no Melles (Vācijā), Czarwionka-Leszczyny (Polijā), Prāgas (Čehijā), Kijevas (Ukrainā).

Brīvības iela 258, Jēkabpils, LV-5201
65231284
bjc.jekabpils@gmail.com
Atpakaļ
Piesakies jaunumiem
The subscriber's email address.

IESAISTIES.

APMEKLĒ.

PASTĀSTI.

Valsts jaunatnes programma Izglītības un zinātnes ministrija

LR Izglītības un zinātnes ministrija
Politikas iniciatīvu un attīstības departaments
Vaļņu iela 2, Rīga, LV-1050
jaunatneslietas@izm.gov.lv

SOFTIKOM