Jūrmalas Jaunatnes iniciatīvu centrs

Jūrmalas Jaunatnes iniciatīvu centrs

Jauniešu centrs

Jūrmalas Jaunatnes iniciatīvu centrs ir atvērts ikvienam Jūrmalas jaunietim vecumā no 13- 25 gadiem.

Jūrmalas JIC uzdevumi:

  • atbalstīt un veicināt jauniešu iniciatīvas;
  • sniegt atbalstu jauniešiem vietēja un starptautiska mēroga projektu izstrādē un īstenošanā;
  • sekmēt jauniešu iesaistīšanu neformālajā izglītībā;
  • veicināt jauniešu iesaistīšanos nodarbinātībā – brīvprātīgajā darbā, apmaksāta darba iegūšanai un nodarbinātībai vasaras brīvlaikā;
  • veidot dažādus veselības pasākumus, apmācības, konsultācijas un programmas par jauniešu veselības jautājumiem;
  • veicināt jauniešu sabiedrisko aktivitāti, radot iespēju jauniešiem piedalīties lēmumu pieņemšanā pašvaldības, reģiona un valsts līmenī.

Jūrmalas JIC ir arī vieta, kur jaunieši var atnākt iedzert tēju, satikties ar draugiem, uzspēlēt kādu galda spēli, realizēt savas idejas, iesaistīties brīvprātīgajā darbā, apmeklēt vai organizēt jauniešu pasākumus - seminārus, koncertus, izglītojošus jauniešu vakarus, vietējus vai starptautiska mēroga projektus, radošās darbnīcas, kā arī brīvi izpausties, lai radītu vēl nebijušas aktivitātes. Centra telpas tiek regulāri papildinātas ar interesantām spēlēm un tā apmeklētāji nodarbināti dažādās radošās aktivitātēs. Ikvienam jaunietim ir iespēja nākt un piepildīt šīs telpas ar savām idejām, priekšlikumiem, radošo garu un smaidu.

Raiņa iela 50-40, Jūrmala
+371 25728797
Atpakaļ
Piesakies jaunumiem
The subscriber's email address.

IESAISTIES.

APMEKLĒ.

PASTĀSTI.

Valsts jaunatnes programma Izglītības un zinātnes ministrija

LR Izglītības un zinātnes ministrija
Politikas iniciatīvu un attīstības departaments
Vaļņu iela 2, Rīga, LV-1050
jaunatneslietas@izm.gov.lv

SOFTIKOM