Labdarības organizācija „ Palīdzēsim.lv”

Labdarības organizācija „ Palīdzēsim.lv”

Jaunatnes organizācija

Organizācija, kas daudzpusīgi un ilgtspējīgi pieiet problēmu risināšanai. Organizācijas mērķis ir sniegt atbalstu bērniem un jauniešiem no sociāli mazaizsargātajām grupām ( audžuģimenēm, daudzbērnu, trūcīgajām un maznodrošinātajām ģimenēm, speciālajām internātskolām, bērnu namiem, tai skaitā ar kustību vai garīgās attīstības traucējumiem) ilgtermiņā.

Ar bērniem un jauniešiem organizācija veido ilgtermiņa kontaktu, palīdzot sadzīves apstākļu uzlabošanā un veselības problēmu risināšanā, iesaistot bērnus un jauniešus dažādos sociālās diskriminācijas mazināšanas pasākumos - kultūras aktivitātēs, radošajās darbnīcās, semināros un vasaras nometnēs ar mērķi tos iepazīstināt ar cita veida sociālo vidi un motivēt tos tālākai izglītības sasniegšanai un dzīves kvalitātes uzlabošanai.

Darbs tiek ieviests ar neformālām metodēm, piemēram, rīkoti regulāri kultūras un sporta pasākumu apmeklējumi (teātru, operas apmeklējumi, vasaras nometnes, zoodārza apmeklējumi, zirgu izjādes u.c.), nodrošināti personības attīstības pasākumi (psihologa nodarbības, dažādas terapijas ( improvizācijas teātra, dejas, mūzikas), radošās darbnīcas, angļu un krievu valodas, matemātikas privātstundas, „Jauniešu klubiņa” darbība u.c.).

Nākotnē organizācija plāno paplašināt un veikt sociālo uzņēmējdarbību, lai varētu nodarbināt jauniešus, kuriem ir grūtības atrast pastāvīgu darbu.

Kr.Valemāra 118, Rīga
29115545
info@palidzesim.lv
Atpakaļ
Piesakies jaunumiem
The subscriber's email address.

IESAISTIES.

APMEKLĒ.

PASTĀSTI.

Valsts jaunatnes programma Izglītības un zinātnes ministrija

LR Izglītības un zinātnes ministrija
Politikas iniciatīvu un attīstības departaments
Vaļņu iela 2, Rīga, LV-1050
jaunatneslietas@izm.gov.lv

SOFTIKOM