Liepājas Bērnu un jauniešu centra struktūrvienība “Jauniešu māja”

Liepājas Bērnu un jauniešu centra struktūrvienība “Jauniešu māja”

Jauniešu centrs

Kas mēs esam?

Liepājas Jauniešu māja ir vieta, kur jaunieši rada un īsteno savas idejas kopā ar citiem jauniešiem, mācās iepazīt sevi un apkārtējos caur neformālās izglītības metodēm: mācoties būt, mācoties būt kopā ar citiem , mācoties zināt un mācoties darot. Mūsu prioritāte ir nodrošināt aktivitāšu un pasākumu kopumu, kas veicina jaunu zināšanu, prasmju un attieksmju apguvi jaunieša patstāvīgas dzīves pilnveidošanai.

Ko mēs darām?

Piedāvājam iespēju pilnveidoties dažādās neformālās mūzikas, valodu, teātra, video, projektu rakstīšanas, žurnālistikas un citās programmās. Aktīvi iesaistāmies brīvprātīgajā darba koordinēšanā un popularizēšanā Liepājā un Eiropā, piedalāmies starptautiskajos projektos. Atbalstam jauniešu iniciatīvas, rīkojot koncertus, teātra izrādes, izstādes, izglītojošas tikšanās un diskusijas ar politiķiem, uzņēmējiem u.c. nozaru ekspertiem. Sniedzam atbalstu karjeras izvēlē, CV rakstīšanā, projektu sagatavošanā, piedāvājam arī prakses vietas studentiem. Popularizējam neformālo izglītību iepazīstinot ar tās metodēm skolas un dažādas nevalstiskās organizācijas.

Jauniešu mājā darbojas: Liepājas Skolēnu dome, Jauniešu mājas padome, jaunieši no projekta “Proti un Dari”, kā arī citas jauniešu organizācijas. Sadarbojamies ar jaunatnes jomu saistītām pašvaldības un valsts mēroga iestādēm. Aktīvi iesaistāmies brīvprātīgajā darbā šeit un citur Eiropā, piedalāmies starptautiskajos projektos.

Kungu iela 24, Liepāja. LV-3401
+37163481646
jauniesumaja@liepajasbjc.lv
Atpakaļ
Piesakies jaunumiem
The subscriber's email address.

IESAISTIES.

APMEKLĒ.

PASTĀSTI.

Valsts jaunatnes programma Izglītības un zinātnes ministrija

LR Izglītības un zinātnes ministrija
Politikas iniciatīvu un attīstības departaments
Vaļņu iela 2, Rīga, LV-1050
jaunatneslietas@izm.gov.lv

SOFTIKOM