Liepas Jauniešu centrs “Apelsīns”

Liepas Jauniešu centrs “Apelsīns”

Jauniešu centrs

Jauniešu centrs „Apelsīns” darbojās no 2007.gada oktobra. Centra darbības mērķis ir atbalstīt jauniešu iniciatīvas, organizējot uz jauniešiem orientētu un plānotu praktisku pasākumu kopumu viņu dzīves kvalitātes uzlabošanai un piedāvājot iespējas jauniešu pilnvērtīgai izaugsmei.

Jauniešu centrā „Apelsīns” jauniešiem ir iespējas: pavadīt brīvo laiku, atpūsties un ar prieku pastrādāt, organizēt un piedalīties radošajās darbnīcās, organizēt un apmeklēt kino vakarus, piedalīties lekcijās, tematiskajos pasākumos un semināros, piedalīties grupu nodarbībās, rakstīt un piedalīties projektos, spēlēt spēles (izglītojošas un attīstošas spēles, kā arī galda teniss, novuss), mācīties, strādāt ar datoru, iegūt informāciju par mācībām Latvijā un ārzemēs, par brīvprātīgo darbu, par dažādām nometnēm, konkursiem un pasākumiem, pats piedāvāt savas idejas un tās realizēt: organizēt pasākumus, mācīt citiem to, ko prot pats, iedzert tēju, papļāpāt, klausīties mūziku. Jauniešu centra „Apelsīns” moto ir: Augt un attīstīties, Citā gaismā parādīties, Vienmēr pārmainīties, Jaunām domām piepildīties! (Astro"n"out)

Rūpnīcas iela 8, Liepa, Liepas pagasts, Priekuļu novads, LV - 4128
20328829
maya.ozolina@gmail.com
Atpakaļ
Piesakies jaunumiem
The subscriber's email address.

IESAISTIES.

APMEKLĒ.

PASTĀSTI.

Valsts jaunatnes programma Izglītības un zinātnes ministrija

LR Izglītības un zinātnes ministrija
Politikas iniciatīvu un attīstības departaments
Vaļņu iela 2, Rīga, LV-1050
jaunatneslietas@izm.gov.lv

SOFTIKOM