Līvānu Bērnu un jauniešu centrs

Līvānu Bērnu un jauniešu centrs

Jauniešu centrs

LBJC palīdz jauniešiem veidoties par brīvām, radošām, vispusīgām un harmoniskām personībām ar aktīvu un vērtējošu attieksmi pret dažādām sociālajām un ekonomiskajām izpausmēm vietējā vidē, ar savu personīgu viedokli un motivāciju savu nosprausto mērķu sasniegšanā.

Pamatojoties uz izglītojamo un viņu vecāku interesēm un uz sabiedrības pieprasījumu, LBJC īsteno interešu izglītības programmas kultūrizglītībā, sporta izglītībā, tehniskajā jaunradē, vides izglītībā, kā arī pedagogu profesionālās kompetences pilnveidē. LBJC koordinē bērnu un jauniešu audzināšanas darbu, organizē izglītojošus, atpūtas, sporta pasākumus, radošas darbnīcas un nometnes, radot optimālus apstākļus jauniešu intelektuālajai attīstībai, interešu, spēju un talantu izkopšanai, saturīgai brīvā laika pavadīšanai, pašaktivitātes un radošuma attīstībai, kā arī profesijas izvēlei un karjeras veidošanai.

LBJC ir starptautiskās jauniešu pašizaugsmes programmas AWARD ieviesējs Līvānu novadā.

Rīgas iela 110, Līvāni, LV-5316
65342581
lbjc@livani.lv
Atpakaļ
Piesakies jaunumiem
The subscriber's email address.

IESAISTIES.

APMEKLĒ.

PASTĀSTI.

Valsts jaunatnes programma Izglītības un zinātnes ministrija

LR Izglītības un zinātnes ministrija
Politikas iniciatīvu un attīstības departaments
Vaļņu iela 2, Rīga, LV-1050
jaunatneslietas@izm.gov.lv

SOFTIKOM