Madonas novada multifunkcionālais jaunatnes iniciatīvu centrs “KUBS”

Madonas novada multifunkcionālais jaunatnes iniciatīvu centrs “KUBS”

Jauniešu centrs

“KUBS” izveidots 2012. gada 15. maijā. Centra mērķis – atbalstīt un veicināt Madonas novada jauniešu iniciatīvas, iesaistīt jauniešus savas dzīves kvalitātes veidošanā. Attīstīt sadarbību starp visiem novada jauniešu centriem. Centrā darbojas jaunatnes darbinieks, centra vadītājs un Madonas novada jauniešu dome. “KUBA” jaunieši un darbinieki dalās pieredzē un regulāri uzņem viesus no citiem Latvijas novadiem un ārvalstīm. Centrs darbojas arī kā novada jaunatnes darba koordinācijas centrs – notiek regulāras novada jaunatnes darbinieku metodiskās tikšanās, tiek rīkoti pieredzes apmaiņas izbraukumi uz jauniešu centriem Madonas un kaimiņu novados, plānoti kopīgie projekti un pasākumi.

Raiņa iela - 12, Madona, Madonas novads,
26656002
jickubs@inbox.lv
Atpakaļ
Piesakies jaunumiem
The subscriber's email address.

IESAISTIES.

APMEKLĒ.

PASTĀSTI.

Valsts jaunatnes programma Izglītības un zinātnes ministrija

LR Izglītības un zinātnes ministrija
Politikas iniciatīvu un attīstības departaments
Vaļņu iela 2, Rīga, LV-1050
jaunatneslietas@izm.gov.lv

SOFTIKOM