Riebiņu novada multifunkcionālais jaunatnes iniciatīvu centrs “Pakāpieni”

Riebiņu novada multifunkcionālais jaunatnes iniciatīvu centrs “Pakāpieni”

Jauniešu centrs

Centra mērķis ir nodrošināt brīvā laika saturīgu un lietderīgu pavadīšanu, ar neformālās izglītības metodēm veicināt atbalstu jauniešu iniciatīvām, nodrošinot uz jauniešiem orientētu plānotu praktisku pasākumu kopuma organizēšanu un piedāvājot iespējas izmantot brīvo laiku lietderīgi jauniešu pilnvērtīgai izaugsmei.

Viļānu iela 1, Riebiņi, Riebiņu novads, LV-5326
+371 65392659
Atpakaļ
Piesakies jaunumiem
The subscriber's email address.

IESAISTIES.

APMEKLĒ.

PASTĀSTI.

Valsts jaunatnes programma Izglītības un zinātnes ministrija

LR Izglītības un zinātnes ministrija
Politikas iniciatīvu un attīstības departaments
Vaļņu iela 2, Rīga, LV-1050
jaunatneslietas@izm.gov.lv

SOFTIKOM