Talsu novada Bērnu un jauniešu centrs

Talsu novada Bērnu un jauniešu centrs

Jauniešu centrs

Talsu novada Bērnu un jauniešu centrs ir interešu izglītības iestāde, kas īsteno brīvā laika un jaunatnes darba programmas, bērnu un jauniešu neformālo izglītību un veic interešu izglītības, audzināšanas un jaunatnes darba organizatoriski metodisko un informatīvo darbību Talsu novadā. TNBJC izstrādā priekšlikumus jaunatnes darba stratēģijai Talsu novadā un koordinē tās īstenošanu, sniedz metodisko atbalstu jaunatnes darbā Talsu, Rojas un Dundagas novada pašvaldībām, novada jauniešu organizācijām un centriem, koordinē bērnu un jauniešu brīvprātīgo darbu un nometnes. Centra mērķis ir uzlabot jauniešu dzīves kvalitāti, veicinot viņu iniciatīvu lēmumu pieņemšanā un sabiedriskajā dzīvē, nodrošinot jauniešiem vieglāku pāreju no bērna uz pieaugušo statusu un nodrošināt praktisku pasākumu kopumu jauniešu personības izaugsmei un pašiniciatīvu izpausmēm. Centra galvenie darbības uzdevumi ir nodrošināt jauniešiem lietderīga brīvā laika izmantošanas iespējas, sekmēt jauniešu zināšanu un prasmju apgūšanu ārpus formālās izglītības, īstenojot dažādus neformālās un interešu izglītības pasākumus, projektus, programmas. Veic jauniešu brīvprātīgā darba devēju un veicēju uzskaiti Talsu novadā.

Brīvības iela 17a, Talsi, LV- 3201
63291805
Atpakaļ
Piesakies jaunumiem
The subscriber's email address.

IESAISTIES.

APMEKLĒ.

PASTĀSTI.

Valsts jaunatnes programma Izglītības un zinātnes ministrija

LR Izglītības un zinātnes ministrija
Politikas iniciatīvu un attīstības departaments
Vaļņu iela 2, Rīga, LV-1050
jaunatneslietas@izm.gov.lv

SOFTIKOM