INFOGRAFIKAS UN PĒTĪJUMI

INFOGRAFIKAS

 Latvijas jauniešu iesaiste uzņēmējdarbībā 2016

 Atbalsta instrumenti jauniešiem - uzņēmējiem

 Infografika: Latvijas jauniešu statistisks raksturojums (2015.g.)

 Infografika: Jauniešu sociālais kapitāls (2015.g.)

 Infografika: Jauniešu līdzdalība (2015.g.)

 Infografika: Dzīves kvalitāte (2015.g.)

  Infografika: Brīvā laika aktivitātes (2015.g.)

 Infografika:jaunieši (2014.g.)

 Infografika: jaunieši (2013.g.)

 Infografika: jaunieši (2012.g.)

  Izdevums “Jaunieši Latvijā 2008-2013: aktivitāte, mobilitāte, līdzdalība”

 

 

 

 

 

PĒTĪJUMI

Latvijas jauniešu iesaiste uzņēmējdarbībā (2016)

Darba ar Jaunatni situācijas izpēte pašvaldībās un darba ar jaunatni attīstības modeļu izstrāde (2015)

Jaunatnes politikas monitorings (2015.g.)

Aptauja ikgadējā monitoringa ietvaros par jauniešu dzīves kvalitāti, iesaistīšanos brīvprātīgajā darbā, jaunatnes organizāciju darbībā un piekļuvi jauniešiem aktuālai informācijai (2013)

Aptauja ikgadējā monitoringa ietvaros par jauniešu dzīves kvalitāti, iesaistīšanos brīvprātīgajā darbā, jaunatnes organizāciju darbībā un piekļuvi jauniešiem aktuālai informācijai (2012)

Aptauja ikgadējā monitoringa ietvaros par jauniešu dzīves kvalitāti, iesaistīšanos brīvprātīgajā darbā, jaunatnes organizāciju darbībā un piekļuvi jauniešiem aktuālai informācijai (2011)

Aptauja ikgadējā monitoringa ietvaros par jauniešu dzīves kvalitāti, iesaistīšanos brīvprātīgajā darbā, jaunatnes organizāciju darbībā un piekļuvi jauniešiem aktuālai informācijai (2010)

Monitorings par jaunatnes politikas īstenošanas rezultatiem: Reprezentativa merka grupas aptauja, galvenie rezultati (05-10/2009)

 

 

Jaunatnes politikas īstenošanas indekss (2012)

  Aptauja par brīvprātīgo darbu

Dalīties: